Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „BUREBISTA”

Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „Burebista” se constituie ca instituție de învățământ militar de formare continuă non-universitară, fiind structura care asigură pregătirea și perfecționarea, prin cursuri și programe de instruire, a ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților profesioniști și a civililor în arma forțe pentru operații speciale.