Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „BUREBISTA”


     Istoric


      În anul 2017, prin ordinul șefului Statului Major General nr. SMG-75, s-au pus bazele implementării proiectului denumit Școala de aplicație a forțelor pentru operații speciale, ca măsură premergătoare înființării acestei instituții. În anul de instruire 2017-2018, în cadrul acestui proiect, s-au desfășurat primele cursuri (Curs pregătitor în vederea evaluării și selecției și Curs de calificare în domeniul operațiilor speciale) cu sprijinul Centrului de Instruire Întrunită pentru Parașutiști, Operații Speciale și JTAC (CIÎPOJ) din Buzău.
      La data de 1 martie 2018, cu ocazia sărbătoririi Zilei Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României, în garnizoana Târgu Mureș s-a înființat Comandamentul Forțelor pentru Operaţii Speciale, structură de comandă-control prin care șeful actualului Stat Major al Apărării exercită conducerea tuturor structurilor FOS din Armata României.
Evenimentul a marcat una din acțiunile concrete din planul de modernizare a acestei componente specializate de reacție rapidă, cu structuri terestre, navale și aeriene dedicate, instruită și dotată pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acțiunilor directe, de asistență militară și neconvenționale.
      Ulterior, la data de 1 iunie 2018, în subordinea directă a acestui comandament, s-a înființat Școala de aplicație a forțelor pentru operaţii speciale (SAFOS), instituție de învățământ militar de formare continuă non-universitară, fiind structura care asigură pregătirea și perfecționarea, prin cursuri și programe de instruire, a ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților profesioniști și a civililor în arma forțe pentru operații speciale.
      Începând cu anul 2020Școala de aplicație a forțelor pentru operaţii speciale primește denumirea onorifică „BUREBISTA”.
      De la 1 martie 2021, Școala de aplicație a forțelor pentru operaţii speciale se transformă în Școală de instruire a forțelor pentru operații speciale (ScIFOS), structură de nivel 2, ca urmare a înființării în subordinea acesteia, la Mangalia, a Centrului de Perfecționare Operații Speciale Navale.
     În prezent, ScIFOS organizează programe de formare inițială (Curs formare a subofițerilor în activitate) și continuă (cursuri de specializare/perfecționare pentru operatori FOS) în domeniul forțelor pentru operații speciale.
      Procesul de formare și dezvoltare profesională a întregului personal din arma forțe pentru operații speciale derulat la ScIFOS urmărește, în general, formarea unor luptători maturi și pregătiți să ia decizii în timp scurt, cu un profil de învingător, pragmatici, modești, flexibili în gândire și capabili să înțeleagă alte culturi și societăți umane, indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora.
      Locația de dispunere a ScIFOS este în fază incipientă de formare și dezvoltare. În prezent, clădirile cu destinație temporară (spații de lucru, cazare și servire a mesei modulare) sunt amplasate pe platforme și racordate la utilități. Proiectul de execuție a clădirilor definitive este finalizat; în cursul anului 2020 a fost finalizat și studiul de fezabilitate, lucrările efective urmând a fi demarate în cursul anului 2022.
      ”EXPERIENTIA DOCET - EXPERIENȚA NE ÎNVAȚĂ” este deviza Școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale și exprimă caracterul practic-aplicativ predominant al activităților de instruire desfășurate în această instituție.