Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „BUREBISTA”

Achiziții publice


Luând în considerare prevederile legale în domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, etc.), în baza cărora achizițiile publice se derulează prin S.I.C.A.P. - Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare al achizițiilor publice (fostul S.E.A.P. - Sistemul Electronic de Achiziții Publice), platformă gestionată de Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR), toate informațiile despre contractele atribuite sau în curs de atribuire de către unitatea noastră se regăsesc pe această platformă, pe site-ul www.e-licitatie.ro, unde pot fi identificate filtrând după autoritatea contractantă "Unitatea Militară 02655".