Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „BUREBISTA”

ANUNȚ ANGAJĂRI SOLDAȚI GRADAȚI PROFESIONIȘTI

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale scoate la concurs următoarele posturi de soldat gradat profesionist:

U.M. 01010 Târgu Mureș

Poliție Militară – specialitatea Pază și intervenție obiective militare - 1 loc;
*Auto - specialitatea șofer -  9 locuri.

U.M. 01847 Buzău

Poliție Militară – specialitatea Pază și intervenție obiective militare - 2 locuri;
Artilerie și rachete – specialitatea Armurier – 1 loc;
Intendență – specialitatea Bucătar - 2 locuri;
*Auto – specialitatea Șofer - 1 loc;

U.M. 01983 Bacău

**Operații Speciale - specialitatea Parașutist comando - 40 locuri;
Poliție Militară – specialitatea Pază și intervenție obiective militare - 7 locuri;

Artilerie și rachete
– specialitatea Armurier – 1 loc;
Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică – specialitatea Operator la stațiile de interceptare pe unde scurte – 2 locuri;
Geniu - specialitatea Constructor lucrări de fortificație și mascare - 2 locuri
Intendență, specialitatea Bucătar - 2 locuri;
Pompier – specialitatea servant pompier - 1 loc;
Alte servicii - specialitatea Electromecanic - 1 loc;
Alte servicii - specialitatea Meseriaș în metal - 1 loc;
*Auto - specialitatea Șofer - 7 locuri.

U.M. 02014 Mangalia
Poliție Militară - specialitatea Pază și intervenție obiective militare - 8 locuri;

Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică - specialitatea Operator tehnică de comunicații radio - 2 locuri;
Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică - Specialist tehnică de calcul - 1 loc;
*Auto - specialitatea șofer - 1 loc;
Marină – specialitatea Motorist și mecanic naval – 2 locuri;
Marină – specialitatea Electrician și electromecanic – 1 loc;
Construcții - specialitatea Meseriaș în construcții - 1 loc;
Intendență - specialitatea Bucătar - 2 locuri;
Pompieri - specialitatea Servant pompier - 2 locuri.

U.M. 01016 Târgu Mureș

Auto - specialitatea șofer - 5 locuri;
Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică - specialitatea Electromecanic în comunicații și informatică - 1 loc;
Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică - specialitatea Operator tehnică de comunicații radio - 4 locuri;
Comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică – specialitatea Reparator tehnică de comunicații și informatică - 1 loc;
Arma Geniu - specialitatea Mecanic utilaje geniu - 1 loc;
Arma Geniu - specialitatea Constructor lucrări de fortificații și mascare - 1 loc;
Arma Geniu - specialitatea Mecanic conductoi mașini de geniu - 1 loc;

U.M. 02655 Vlădeni

*Auto - specialitatea Șofer - 1 loc;
*Auto - specialitatea Reparator blindate, automobile și tractoare - 1 loc;

Construcții – specialitatea Meseriaș în construcții – 1 loc;
Intendență - specialitatea Bucătar – 2 locuri;
Intendență - specialitatea Mânuitor materiale –1 loc;

 Înscriere: Dosarele se depun în perioada 12 februarie – 08 martie 2024 la sediul unităților militare mai sus menționate.

- Pentru UM 01010 Târgu Mureș, punct contact: 0265 267 404;
-
Pentru UM 01016 Târgu Mureș, punct de contact: 0265 251 330;
-
Pentru UM 01847 Buzău, punct de contact: 0238 719 020;
-
Pentru UM 01983 Bacău, punct de contact: 0234 588 298;
-
Pentru UM 02014 Mangalia, punct de contact: 0757 785 903;
-
Pentru UM 02655 Vlădeni, punct de contact: 0368 734 224 sau 0790 229 919.

Condiții:
-  vârstă cuprinsă între 18-45 de ani;
- absolvent a primilor doi ani de studii a învățământului secundar superior (10 clase);
- stare bună de sănătate;
- cetățenie română și domiciliu stabil în România.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
- Copia certificatului de naștere;
- Copia actului de identitate;
- Certificatul de cazier judiciar, fără înscrisuri eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
- Copie a permisului de conducere – doar pentru candidații care optează pentru postul arma Auto, specialitatea militară Șofer (categoriile B și C);
- Copii ale actelor de studii;
- Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie care să ateste că la momentul examinării este "clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase" și care să cuprindă sintagma "Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar'' (este valabilă 90 de zile de la data eliberării).

Probe de concurs:

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  "Admis" sau "Respins" / ,,Apt" sau ,,Inapt"
 

**Candidații pentru posturile de parașutiști comando vor parcurge și evaluarea medicală specială care are loc la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", din București. Examinările durează câteva zile și includ mai multe probe și specialități medicale.

Programul de pregătire se va desfășura într-una dintre unitățile de forțe pentru operații speciale, va începe la data de 07.05.2024 și durează aproximativ 3 luni de zile