Curs de atestare paraşutişti militari / categoria rotundă:
  CUI SE ADRESEAZĂ: ofiţeri, mm, sof și SGP din toate armele și specialitățile militare, încadrați în structuri subordonate Comandamentului Forțelor pentru Operații
           Speciale.

  CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Admiterea candidaţilor selecţionaţi în vederea participării la curs se face prin parcurgerea probelor conform anexei 5, pct. 3 din Ordinul M.149 din 13 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului educației fizice militare.

  DURATA: 6 săptămâni

  SCOPUL CURSULUI:
Formarea la cursanți a competenţelor necesare executării parașutărilor cu parașute din categoria rotundă, în condiții meteorologice normale sau  condiții meteorologice grele, ziua sau noaptea, în teren impropriu, din orice tip de aeronavă, de antrenamnet sau tactice, pentru a executa manevra pe verticală în zone operaționale în care infiltrarea prin alte procedee nu este posibilă.

  OBIECTIVUL GENERAL AL CURSULUI:
Atestarea ca paraşutist militar, obţinerea calificării de tip pe paraşuta rotundă şi acordarea dreptului de exploatare a completului de paraşute pentru care se execută pregătirea, respectiv PSPM1/PSR.

FINALITATE: certificat de absolvire, brevet de personal aeronavigant –parașutist, carnet individual de parașutare.
 
 
Top