Introducerea și perfecționarea instructorilor de sport în Programul de Performanță Umană – HPP (Human Performance Program):
 
   CUI SE ADRESEAZĂ:
ofiţeri, mm, sof și SGP din toate armele și specialitățile militare.
 
   CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Cursanții provin din rândul personalului din CFOS și din structurile subordonate acestuia. În situația în care numărul de cursanți este mai mare decât numărul de locuri stabilite prin Planul cursurilor, CFOS nominalizează participanții la curs în funcție de prioritățile structurii.
 
   DURATA: 1 săptămână

   SCOPUL CURSULUI:
Formarea la cursanți a competenţelor necesare implementării și executării ședințelor specifice de pregătire fizică pe baza principiilor ce stau la baza Programului de Performață Umană.
 
   OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:
  • -introducerea participanților în conceptul antrenamentului de performață și principiile dezvoltării calităților motrice pe care acesta se bazează;
  • -înțelegerea sistemului de antrenament și a modului de implementare în specificul mediului;
  • -însușirea aspectelor teoretice legate de programare, dezvoltarea sistemelor de energogeneză, dezvoltarea forței/puterii și regenerare în vederea ridicării capacității de luptă și menținerea stării de sănătate a personalului militar;
  • -participanții vor fi în măsură să susțină o ședință HPP, să organizeze și să antreneze un grup de operatori, să demonstreze practic și să înțeleagă conceptual un program de antrenament.
  •  
   FINALITATE: certificat de absolvire.
Top