Program de formare operatori FOS:
   CUI SE ADRESEAZĂ: personal militar din toate armele și specialitățile militare

   CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 • -vârsta maximă: 40 de ani
 • -grad maxim: ofițeri – căpitan, MM/subofițeri – MM cls a II-a/plutonier major, SGP – fără limită de grad dar cu cel puțin 1 an vechime
 •  
   DURATA: 48 săptămâni

   COMPONENTE PROGRAM:
 • -program pregătitor în vederea evaluării și selecției (10 săptămâni)
 • -program de evaluare și selecție (4 săptămâni)
 • -curs de specializare inițială a operatorilor FOS (18 săptămâni)
 • -curs de pregătire de bază operatori FOS (16 săptămâni)
 •  
    SCOPUL PROGRAMULUI:
Formarea și dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor practice şi intelectuale necesare operatorului forțe pentru operații speciale (FOS) pentru încadrarea funcțiilor specifice de la baza carierei.
 
    OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI:
 • -formarea deprinderilor și competențelor necesare operatorului FOS pentru ocuparea unei funcții în cadrul detașamentului de operații speciale/ plutonului comando;
 • -formarea deprinderilor și competențelor necesare operatorului FOS în utilizarea armamentului și a încărcăturilor explozive;
 • -formarea deprinderilor și competențelor necesare operatorului în utilizarea sistemelor de comunicații radio;
 • -formarea deprinderilor și competențelor necesare operatorului pentru acordarea primului ajutor în situații specifice misiunilor FOS.
 •  
   FINALITATE: Obținerea statutului de operator forțe pentru operații speciale și încadrarea unui detașament de forțe pentru operații speciale.
Top