Curs avansat de luptă în mediul urban – SFAUC (Special Forces Advanced Urban Combat):
 
   CUI SE ADRESEAZĂ: ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi gradaţi profesionişti din cadrul structurilor de forțe pentru operații speciale

   CONDIȚII DE PARTICIPARE:
  • -personalul nominalizat pentru a participa la ambele module ale cursului este reprezentat exclusiv de personalul absolvent al cursului de calificare operator forţe pentru operaţii speciale și sunt absolvenți ai modulului de pregătire instructori SFAUC, ai cursurilor de SFAUC ori sunt operatori FOS specializați în armament;
  • -personalul nominalizat pentru a participa la al doilea modul al cursului este reprezentat exclusiv de personalul absolvent al cursului de calificare operator forţe pentru operaţii speciale.
  •  
   DURATA: 6 săptămâni (modul I – 2 săptămâni, modul II – 4 săptămâni)

   SCOPUL CURSULUI:
Formarea competenţelor necesare implementării și conducerii ședințelor de luptă în mediul urban prin inocularea cunoştinţelor și dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor practice şi intelectuale necesare privind planificarea, pregătirea și ducerea acţiunilor militare în localitate (CQ/UC – Close Quarters / Urban Combat), în zonele populate, prin implementarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor specifice forţelor pentru operaţii speciale, inclusiv îndepărtarea obstacolelor și lupta apropiată și formarea competenţelor necesare implementării și conducerii ședințelor pe baza principiilor de executare învățate.
 
   OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:
  • -însușirea reglementărilor specifice și a conceptelor care stau la baza planificării și executării ședințelor de luptă în mediul urban (CQ/UC – Close Quarters / Urban Combat);
  • -perfecționarea deprinderilor și competențelor necesare pentru desfășurarea misiunilor în mediul urban;
  • -specializarea ofiţerilor, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în domeniul forțelor pentru operaţii speciale prin programe specifice şi avansate de pregătire;
  • -aprofundarea cunoștințelor de utilizare a terminologiei de specialitate în limba engleză, specifică FOS, precum și a abilităților de utilizare a echipamentelor din dotarea subunităților de operații speciale.
  • -dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor în organizarea, conducerea şi evaluarea instrucţiei individuale şi colective specifice luptei urbane, cu respectarea prevederilor regulamentare, a normelor de securitate şi sănătate în muncă, de protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor şi a normelor privind informaţiile clasificate.
 
   FINALITATE: Certificat de absolvire, Atestat instructor SFAUC.
Top