Informații generale referitoare la etapele admiterii la Cursul de formare subofițeri în activitate, specialitatea parașutist comando
Pentru a urma o carieră militară ca subofițer în activitate, specialitatea parașutist comando, este necesară parcurgerea succesivă a trei etape: recrutarea, selecția aptitudinală și concursul de admitere.

I. RECRUTAREA
Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă ești interesat de o carieră în rândul Forțelor pentru Operații Speciale este acela de a contacta școala noastră prin telefon (0368.734.224) sau e-mail (relatii.publice02655@mapn.ro) pentru a fi luat în evidență și pentru a ți se explica în detaliu pașii de urmat.

Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ți se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde până unde vrei și poți să ajungi.
 
II. SELECȚIA APTITUDINALĂ
Se desfășoară la sediul uneia dintre unitățile militare din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (Târgu Mureș, Buzău, Bacău sau Constanța), în funcție de zona geografică în care ai domiciliul.

Selecția sau evaluarea aptitudinală se concretizează în examinări specifice și probe care pot indica dacă și în ce măsură un candidat poate face față cerințelor profesiei militare și mediului militar.
 
Selecția constă în parcurgerea următoarelor probe:
 
 • Probe psihologice:
 •      - test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  •      - chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităților tale de adaptare la condițiile specifice mediului militar;
  •      - test situațional care evaluează aptitudinile de lider și capacitatea de a lucra în echipă.
 
 • Probe fizice, care constau în:
  •      - parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conține 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime și care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța);
  •      - probă de rezistență pe distanța de 2000 m.
 
 • Interviu de evaluare finală.
 •  

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  "Admis" sau "Respins".

Important: Candidații la Cursul de formare subofițeri în activitate organizat de școala noastră vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală specială (medicală și psihologică), dar numai după ce au fost declarați "Admis" - la toate cele trei probe enumerate mai sus.

Evaluarea aptitudinală specială are loc la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", din București. Examinările durează câteva zile și includ mai multe probe și specialități medicale.

 
    III. CONCURSUL DE ADMITERE
   
Concursul de admitere se desfășoară la sediul Școlii de aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista” situat în Vlădeni, județul Brașov și constă în susținerea următoarelor probe:
   
 • Probe eliminatorii:
  • limba engleză
  • înot (25m, stil liber, fără barem)
  • traversare obstacole (urcare pe frânghie 7m, urcare/coborâre obstacol tip scară 7m, urcare/coborâre obstacol tip năvod 7m, verificare claustrofobie prin traversarea unui tunel îngropat cu lungimea de 15m)
  • orientare turistică
 • Probe cu valoare de examen:
  • verificarea nivelului de antrenament fizic (tracțiuni, flotări, abdomene, alergare 3000 m)
  • verificarea nivelului de cunoaștere a legislației în domeniul Apărării Naționale
  • verificarea cunoștințelor de specialitate în domeniul forțelor pentru operații speciale
 
Important: Tematica, bibliografia și baremele specifice probelor sunt publicate cu 6 luni înaintea admiterii sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  subofițeri în activitate pe filiera indirectă”.  
Top