Curs de formare ofițeri în activitate, specialitatea militară forțe speciale (8 locuri):
   CUI SE ADRESEAZĂ: maiștrilor militari, subofițerilor și soldaților/gradaților profesioniști (SGP) în activitate, absolvenți ai unui program de atestare în domeniul forțelor pentru operații speciale.
   CONDIȚII DE PARTICIPARE LA ADMITERE:
-vârsta maximă: 45 de ani împliniți la finalizarea cursului de formare;
 • -absolvenți ai unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență;
 • -cel puțin 3 ani de vechime în serviciu ca maiștri militari/subofițeri/SGP;
 • -apreciați în ultimele 3 documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin „Foarte Bun”;
  -posesori permis de conducere cel puțin categoria B.
   PROBE ADMITERE LA CURS:
 • Probe eliminatorii:
  • limba engleză, test grilă, durata 90 min, nota minimă de admitere - 7,00;
 • Probe cu valoare de examen:
  • verificarea nivelului de cunoaștere a legislației în domeniul Apărării Naționale și pregătirea de specialitate în domeniul forțelor pentru operații speciale, test grilă, durata 180 min, nota minimă de admitere 5,00, ponderea în media de admitere - 70%;
  • educație fizică militară, test de evaluare a nivelului de pregătire fizică: tracțiuni în brațe, flotări, abdomene, alergare în teren variat 3000 m, durata 60 de minute, nota minimă de admitere - 8,00, ponderea în media de admitere - 30%.
 
Notă:
- tematica, bibliografia și baremele specifice probelor sunt publicate cu 6 luni înaintea admiterii sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  ofițeri în activitate, specialitatea militară forțe speciale”;
- examenul de admitere se desfășoară în perioada 22 - 26.11.2021.
 
DURATA: 21 săptămâni (21.02 - 15.07.2022)
 
FINALITATE: acordarea gradului de sublocotenent (pentru cei cu vechime mai mică de 10 ani) / locotenent (pentru cei cu vechime mai mare de 10 ani) şi numirea în prima funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii, în cadrul unei unități din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.

Important: 
- „Normele privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ/instruire 2021-2022” pot fi consultate AICI;
- „Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la Cursul de formare a ofițerilor în activitate, specialitatea forțe speciale” poate fi consultată AICI;
- „Ghidul candidatului la admitere pentru Cursul de formare a ofițerilor în activitate, specialitatea forțe speciale” poate fi consultat AICI.
Top