PROGRAM PREGĂTITOR ÎN VEDEREA EVALUĂRII ȘI SELECȚIEI PARAȘUTIȘTI-COMANDO

CUI SE ADRESEAZĂ: soldaților gradați profesioniști (SGP) din toate armele și specialitățile militare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 • vârsta maximă: 35 de ani
DURATA: 5 săptămâni (12.04-14.05.2021).

LOC DE DESFĂȘURARE: Bacău, Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu”.

OBIECTIVE:
 • familiarizarea cu tehnicile, tacticile și procedurile specifice comando;
 • familiarizarea cu tehnicile și procedeele de orientare în teren utilizând mijloacele din dotare;
 • asimilarea cunoștințelor de bază necesare operării și întreținerii sistemelor de armament și încărcăturilor explozive fără sprijin specializat;
 • îmbunătățirea nivelului pregătirii fizice necesar parcurgerii Programului de evaluare și selecție parașutiști-comando;
 • pregătirea psihică specifică necesară parcurgerii Programului de evaluare și selecție parașutiști-comando.

PROGRAM DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PARAȘUTIȘTI-COMANDO

CUI SE ADRESEAZĂ: 
soldaților gradați profesioniști (SGP) din toate armele și specialitățile militare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 • absolvirea Programului pregătitor în vederea evaluării și selecției parașutiști-comando.
DURATA: 8 săptămâni (17.05-09.07.2021).

LOC DE DESFĂȘURARE: Bacău, Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu”.

OBIECTIVE:
 • însușirea și perfecționarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice comando;
 • însușirea procedurilor de inserție/extracție aero-terestră;
 • asimilarea cunoștințelor de bază referitoare la patofiziologia și cinematica traumei, a principiilor asistenței medicale continue și de evacuare a răniților;
 • asimilarea tehnicilor și procedeelor de luptă corp la corp specifice comando;
 • asimilarea cunoștințelor de bază de specialitate și a cunoștințelor referitoare la cunoașterea echipamentelor militare specifice plutoanelor comando;
 • perfecționarea tehnicilor și procedeelor de orientare în teren utilizând mijloacele din dotare.
FINALITATE: la absolvirea succesivă a ambelor programe, militarii sunt încadrați pe o funcție corespunzătoare pregătirii la Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu” din Bacău.
 
IMPORTANT DE REȚINUT :
 • la absolvirea Programului pregătitor în vederea evaluării și selecției parașutiști-comando, militarii primesc un Certificat de absolvire;
 • în baza Certificatului de absolvire menționat mai sus, militarii care, din diverse motive, nu reușesc să absolve Programul de evaluare și selecție parașutiști-comando au posibilitatea de a încerca absolvirea acestuia într-o serie ulterioară, în următorii 2 ani, fără a mai trebui să reia Programul pregătitor în vederea evaluării și selecției parașutiști-comando.

CUM APLICI PENTRU ACEASTĂ FORMĂ DE PREGĂTIRE?
 • contactare telefonică: 0368.734.224 (recrutor ScIFOS) sau 0234.588.295 interior 261 (recrutor B 53 Comando)
 • contactare prin e-mail: relatii.publice02655@mapn.ro
Top