Program de instruire inițială a soldaților/gradaților profesioniști,
arma forțe speciale, specialitatea parașutiști comando (15 locuri):
   CUI SE ADRESEAZĂ: Civililor.
   CONDIȚII DE PARTICIPARE LA ADMITERE:
 • -vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
  -cetățenie: română;
  -absolvent cel puţin al învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase);
  -declarați ,,ADMIS” la selecția organizată de către Centrele Zonale de Selecție și Orientare;
 • -declarați ”APT” la testarea medicală specială susținută în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială (INMAS) – București.
   
 
   CRITERII DE ÎNSCRIERE:
          
- înscrie de la distanţă, online, până la data de 29 aprilie, în vederea participării la procesul de recrutare.
          - candidații înscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală generală DUPĂ încetarea stării de urgenţă.
          - pentru începerea procesului de înscriere se va contacta personalul biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul, la               numerele de telefon și/sau adresele de e_mail care pot fi descărcate accesând unul dintre următoarele link-uri:
              https://bit.ly/33DgbJV
              https://bit.ly/3brzI2M
              shorturl.at/dekQX şi shorturl.at/OY369
          -telefonic și/sau prin e-mail ori fax se vor obține informațiile solicitate și se vor transmite informațiile și documentele necesare înscrierii și/sau întocmirii                       dosarului  de candidat, după caz.
          -pentru înscrierea în procesul de recrutare se va trimite un e_mail la biroul informare-recrutare de care aparțineți, cu datele de contact (adresă, număr de                    telefon), data nașterii, studiile absolvite sau în curs de absolvire și opțiunea personală de a urma această formă de pregătire.

   PROBE ADMITERE :
 • Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea:
  - probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);
  - probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 10 min.);
  - interviului de evaluare finală.
   Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.
   Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua vizita medicală conform indicațiilor primite de la recrutor.
  ❗️Baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, precum și pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, poate fi consultat aici: https://bit.ly/2YLbmMq
   Ultima etapă a procesului de recrutare constă în completarea-finalizarea dosarului de candidat si semnarea cererii de înscriere‼️
   Toţi candidaţii admişi vor fi introduşi într-o bază de date unică, inclusiv punctajele individuale, calculate în momentul întocmirii dosarului de candidat, şi vor participa la repartizarea computerizată în funcţiile scoase la concurs. Atenţie! Concursul este pe post, nu pe total locuri. Fiecare candidat va intra în competiţie, pentru locul ales, cu ceilalţi candidaţi care au ales acelaşi post. Va ocupa locul acel candidat care va avea cel mai mare punctaj.

           Modul de pregătire va începe în data de 28 septembrie 2020.

SCOPUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRE:
Formarea luptătorilor cu o pregătire de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiți în funcțiile de la baza ierarhiei militare în arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS) – specialitatea parașutiști comando. 
 
OBIECTIVELE GENERALE :
-formarea deprinderilor de bază pentru folosirea echipamentelor militare individuale şi acţiunea în câmpul tactic pentru a prelua și menține inițiativa în ducerea acțiunilor de luptă, pe timp de zi și de noapte, în orice condiții de teren și de stare a vremii, individual și/sau în cadrul grupei;
-dobândirea competențelor de bază în conformitate cu standardele de pregătire profesională pentru personalul din arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS) – specialitatea parașutiști comando;
-formarea și dezvoltarea competențelor de bază ale luptătorului capabil să acționeze în medii permisive, semipermisive și nepermisive, convențional și neconvențional;
-dezvoltarea/menținerea capacității de rezistență la efort fizic/psihic prelungit

FINALITATE: numirea în prima funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii, în cadrul Batalionului 53 Parașutiști Comando ,, Smaranda Brăescu” din Bacău.   (UM 01983 BACĂU)
Top