Curs de formare subofițeri în activitate, forțe speciale (20 locuri):
   CUI SE ADRESEAZĂ:Soldaților Gradați Profesioniști (SGP) în activitate, confirmați în arma forțe pentru operații speciale.
   CONDIȚII DE PARTICIPARE LA ADMITERE:
-vârsta maximă: 35 de ani;
 • -cetățenie: română;
 • -absolvent studii postliceale;
  -declarați ,,ADMIS” la selecția organizată de către Centrele Zonale de Selecție și Orientare;
 • -declarați ”APT” la testarea medicală specială susținută în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială (INMAS) – București.
   PROBE ADMITERE LA CURS:
 • Probe eliminatorii:
  • limba engleză, test grilă, durata 90 min, nota minima de admitere 5,00, ponderea în media de admitere – 10%;
  • educație fizică militară, verificarea nivelului de antrenament fizic  ce cuprinde:tracțiuni, flotări, abdomene, alergare 3km, durata 60 min, nota minima de admitere 8,00, ponderea în media de admitere – 20%.
 • Probe cu valoare de examen:
  • verificarea nivelului de cunoaștere a legislației în domeniul Apărării Naționale și pregătirea de specialitate în domeniul forțelor pentru operații speciale, test grilă, durata 180 min, nota minimă de admitere 5,00, ponderea în media de admitere – 70%.
 
Notă: Tematica, bibliografia și baremele specifice probelor sunt publicate cu 6 luni înaintea admiterii sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  subofițeri în activitate – forte speciale”.
 
DURATA: 13 săptămâni.
 
SCOPUL CURSULUI:
Formarea subofițerilor deţinători ai competenţelor de bază ale luptătorului și liderului de structuri militare nivel grupă/ echipă/ grup și similar acestora, având o pregătire de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiți în funcțiile de la baza ierarhiei militare în arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS).
 
OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:

-formarea deprinderilor de bază pentru folosirea echipamentelor militare individuale şi acţiunea în câmpul tactic pentru a prelua și menține inițiativa în ducerea acțiunilor de luptă, pe timp de zi și de noapte, în orice condiții de teren și de stare a vremii, individual și/sau în cadrul echipei/ grupului;
-dobândirea competențelor de bază în conformitate cu standardele de pregătire profesională pentru subofițerii din FOS;
-formarea și dezvoltarea competențelor de subofițer FOS capabil să acționeze în medii permisive, semipermisive și nepermisive, convențional și neconvențional;
-formarea tehnicilor de bază de analiză a situației, execuție și evaluare a instrucției specifice FOS;
cunoașterea și utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, specifică FOS, precum și a abilităților de utilizare a echipamentelor din dotarea subunităților de operații speciale;
-dezvoltarea/ menținerea capacității de rezistență la efort fizic/ psihic prelungit.

FINALITATE: acordarea gradului de sergent şi numirea în prima funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii, în cadrul unei unități din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.

Important: Tematica, bibliografia și baremele specifice probelor sunt publicate sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  subofițeri în activitate ” și a ”Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii” și pot fi consultate AICI și AICI
Top