Curs de plutonier major de forțe pentru operații speciale :
   CUI SE ADRESEAZĂ:
Subofițeri cu grad de plutonier, arma forțe pentru operații speciale
 
   CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Participanții la curs fac parte din structuri subordonate Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS).   
 
   DURATA: 10 săptămâni
 
   SCOPUL CURSULUI:
Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare avansării la gradul de plutonier major şi îndeplinirii funcţiei specifice armei forțe pentru operații speciale, de comandă / conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 4 inclusiv, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.
 
   OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:
  • -dezvoltarea cunoştinţelor legislative şi administrative necesare exercitării atribuţiilor funcţiei de specialist militar, instructor sau subofițer de stat major în unitățile de forțe pentru operații speciale;
  • -formarea aptitudinilor şi dezvoltarea deprinderilor metodice şi psihopedagogice pentru conducerea acţiunilor de asistență militară;
  • -formarea aptitudinilor şi dezvoltarea deprinderilor necesare subofițerului de stat major;
  • -perfecţionarea deprinderilor de planificare și pregătire a misiunilor specifice comando, pentru subunităţile de nivel pluton;
  • -perfecţionarea deprinderilor de comandă necesare organizării şi conducerii instucției și/sau a acţiunilor militare tactice, pentru subunităţile de nivel pluton/similar;
  • -perfecţionarea deprinderilor de comandă necesare organizării şi conducerii acțiunilor grupei și a plutonului comando pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
  • -însușirea cunoștințelor metodice necesare conducerii instrucției și perfecționarea deprinderilor de instructor;
  • -menţinerea pregătirii fizice la standardele stabilite specifice categoriei de vârstă și cerințelor operaționale specifice;
  • -însușirea cunoștințelor referitoare la ansamblul de măsuri și de acțiuni care se stabilesc și se realizează din timp de pace, în vederea utilizării potențialului economic și uman al țării, pentru satisfacerea nevoilor de apărare și asigurare a continuității activităților economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.
  •  
   FINALITATE: certificat de absolvire.
 
Top