Curs de formare subofițeri în activitate, parașutiști comando (40 locuri):
   CUI SE ADRESEAZĂ: civililor și Soldaților Gradați Profesioniști (SGP)
   CONDIȚII DE PARTICIPARE LA ADMITERE:
-vârsta preferabilă: maxim 35 de ani;
 • -cetățenie: română;
 • -absolvent învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat / studii postliceale (în funcție de sursa de proveniență);
  -declarați ,,ADMIS” la preselecția organizată de către Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale și desfășurată în unități subordonate acestuia;
 • -declarați ”APT” la testarea medicală specială susținută în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială (INMAS) – București.
   PROBE ADMITERE LA CURS:
 • Probe eliminatorii:
  • limba engleză, test grilă, durata 90 min, nota minimă de admitere 5,00. Nota nu influențează media de admitere;
  • înot (25m, stil liber, fără barem);
  • urcare pe frânghie 7m;
  • depășire obstacol tip scară cu înălțime aproximativă de 7m;
  • depășire obstacol tip năvod cu înălțime aproximativă de 7m;
  • verificare claustrofobie prin traversarea unui tunel îngropat, cu lungimea de 15m;
  • orientare turistică.
 • Probe cu valoare de examen:
  • verificarea nivelului de antrenament fizic (tracțiuni, flotări, abdomene, alergare 3km, durata 60 min, nota minima de admitere 7,00, ponderea în media de admitere – 30%);
  • verificarea nivelului de cunoaștere a legislației în domeniul Apărării Naționale și pregătirea de specialitate în domeniul forțelor pentru operații speciale, test grilă, durata 180 min, nota minimă de admitere 5,00, ponderea în media de admitere – 70%.
 
Notă: Tematica, bibliografia și baremele specifice probelor sunt publicate cu 6 luni înaintea admiterii sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  subofițeri în activitate – parașutiști comando”.
 
DURATA: 29 săptămâni.
 
SCOPUL CURSULUI:
Formarea subofițerilor deţinători ai competenţelor de bază ale luptătorului și liderului de structuri militare nivel grupă, având o pregătire de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiți în funcțiile de la baza ierarhiei militare în arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS)) – specialitatea parașutiști comando.
 
OBIECTIVELE GENERALE ALE CURSULUI:
 
 • -formarea deprinderilor de bază pentru folosirea echipamentelor militare individuale şi acţiunea în câmpul tactic pentru a prelua și menține inițiativa în ducerea acțiunilor de luptă, pe timp de zi și de noapte, în orice condiții de teren și de stare a vremii, individual și/sau în cadrul grupei;
  -dobândirea competențelor de bază în conformitate cu standardele de pregătire profesională pentru subofițerii din arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS) – specialitatea parașutiști comando;
  -formarea și dezvoltarea competențelor de subofițer parașutist comando capabil să acționeze în medii permisive, semipermisive și nepermisive, convențional și neconvențional;
  -formarea tehnicilor de bază de analiză a situației, execuție și evaluare a instrucției specifice FOS;
  -cunoașterea și utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, specifică FOS, precum și a abilităților de utilizare a echipamentelor din dotarea subunităților de parașutiști comando;
  -dezvoltarea/ menținerea capacității de rezistență la efort fizic/ psihic prelungit.

  FINALITATE: acordarea gradului de sergent şi numirea în prima funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii, în cadrul unei unități din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, în una din următoarele garnizoane: Târgu Mureș, Buzău, Bacău, Brașov (Vlădeni) sau Constanța.

  Important: 
  - tematica, bibliografia și baremele specifice probelor vor fi publicate sub forma ”Ghidului candidatului la Cursul de formare  subofițeri în activitate ” și a ”Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii”. Spre informare, documentele corespunzătoare sesiunii de admitere din anul 2020 pot fi consultate AICI și AICI;

  - „Normele privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ/instruire 2021-2022” pot fi consultate AICI.
Top