Rezultatele finale Referent II

 04-12-2019

Anunț cu rezultatele FINALE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție la Referent II în Biroul Management instruire din Instrucție și educație:
 
 
    Nr.       crt. Codul candidatului Punctaj proba
scrisă
Punctaj proba
practică
Punctaj interviu Punctaj final al
concursului*
Admis/ Respins
 
1. CR 592 60  NEPREZENTAT - - RESPINS
2. CR 596 95 85 96 92,00 RESPINS
3. CR 599 Neîndeplinirea condițiilor de vechime în domeniul de specialitate (management instruire/ instrucție și educație) sau domenii înrudite. RESPINS
4. CR 612 95 98 96 96,33 ADMIS
5. CR 624 Neîndeplinirea condițiilor de vechime în domeniul de specialitate (management instruire/ instrucție și educație) sau domenii înrudite. RESPINS
6. CR 628 50 RETRAS - - RESPINS
7. CR 629 60 RETRAS - - RESPINS
8. CR 630 85 76 NEPREZENTAT - RESPINS
9. CR 633 NEPREZENTAT - - - RESPINS
10. CR 634 Neîndeplinirea condițiilor de vechime în domeniul de specialitate (management instruire/ instrucție și educație) sau domenii înrudite. RESPINS
11. CR 635 Neîndeplinirea condițiilor de vechime în domeniul de specialitate (management instruire/ instrucție și educație) sau domenii înrudite. RESPINS


     Candidatul declarat "admis" are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 19.12.2019, potrivit prevederilor art.40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
     În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, până la data de 09.12.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului (07.01.2020), în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.
     Cererea se depune la sediul U.M. 02655 VLĂDENI (strada GĂRII, satul VLĂDENI, comuna DUMBRĂVIȚA, județul BRAȘOV), persoană de contact Lt. CUCEAN Radu, telefon 0368/734223, 0368/734224.
Top