Rezultatele probei practice Referent II

 25-11-2019

ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea
postului vacant de execuţie de Referent II
în Biroul Management instruire din Instrucție și educație
Nr.crt. Codul candidatului Punctaj Mentiune Admis/Respins
1 CR 592 Neprezentat Respins
2 CR 596 8,50 Admis
3 CR 612 9,80 Admis
4 CR 628 Retras Respins
5 CR 629 Retras Respins
6 CR 630 7,60 Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 26.11.2019, ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02655 VLĂDENI, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Lt. CUCEAN Radu, telefon 0368/734223, 0368/734224.
Proba interviului se susține în data de 28.11.2019, începând cu orele 10.00.
Top