Admitere dosare Referent II

 13-11-2019

În urma desfășurării selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în Biroul management instruire din Instrucție și educație, au fost obținute următoarele rezultate:
Rezultate dosare referent
Nr.crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatele selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. CR 592 ADMIS -
2. CR 596 ADMIS -
3. CR 599 RESPINS ***
4. CR 612 ADMIS -
5. CR 624 RESPINS ***
6. CR 628 ADMIS -
7. CR 629 ADMIS -
8. CR 630 ADMIS -
9. CR 633 ADMIS -
10. CR 634 RESPINS ***
11. CR 635 RESPINS ***
***Neîndeplinirea condițiilor de vechime în domeniul de specialitate (management instruire/ instrucție și educație) sau domenii înrudite

Candidații ale căror dosare au fost admise vor susține proba scrisă în data de 18.11.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 02655 Vlădeni.
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 14.11.2019, ora 15.00, conform art. 20, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul U.M. 02655 Vlădeni, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, lt. Cucean Radu, telefon 0368-734223 / 0368-734224 (interior 110).
Top